خرید وبینار علم داده دکتر فزونی

محصول: ویدیو

عنوان: پروژه‌ی علم داده «بررسی و پیش‌بینی حضور و غیاب کارکنان»

ارائه دهنده: دکتر محمد فزونی (گروه علم داده)

سال انتشار: دی‌ماه 1400

نحوه‌ی ارسال:  دریافت لینک دانلود در ایمیل بعد از پرداخت هزینه

قیمت محصول: 249/000 تومان

خرید وبینار علم داده دکتر فزونی

محصول: ویدیو

عنوان: وبینار علم داده از شروع تا گرفتن پروژه

ارائه دهنده: دکتر محمد فزونی

سال انتشار: آذرماه 1400

نحوه‌ی ارسال:  دریافت لینک دانلود در ایمیل بعد از پرداخت هزینه

قیمت محصول: 59/000 تومان

محصول: کتاب

عنوان: مباحثی در فضاهای هیلبرت

پدیدآورندگان: دکتر محمد فزونی، دکتر سیدعلی کاظمی‌پور

نوع: نسخه‌ی چاپی و الکترونیکی

سال انتشار: 1398

نحوه‌ی ارسال:  پست پیشتاز به سراسر ایران

قیمت محصول: 75/000 تومان