مدیریت پروژه‌های علم داده

کارگاه «مدیریت پروژه‌های علم داده»

 • نوع محصول: فایل ویدیویی
 • ارائه: محمد فزونی
 • مدت: 126 دقیقه
 • نحوه دریافت: بلافاصله پس از پرداخت در ایمیل
 • قیمت اصلی: 239000 تومان
 • قیمت با تخفیف: 189000 تومان

پروژه‌ی آنالیز داده‌های بیماران قلبی 💝

 • نوع محصول: فایل ویدیویی
 • ارائه: علی محمدی
 • مدت: 1 ساعت
 • نحوه دریافت: بلافاصله پس از پرداخت در ایمیل
 • قیمت اصلی: 112000 تومان
 • قیمت با تخفیف: 99000 تومان
حضور و غیاب کارکنان

بررسی و پیش‌بینی حضور و غیاب کارکنان

 • نوع محصول: فایل ویدیویی
 • ارائه: دکتر محمد فزونی
 • مدت: 4 ساعت و 28 دقیقه
 • نحوه دریافت: بلافاصله پس از پرداخت در ایمیل
 • قیمت اصلی: 349000 تومان
 • قیمت با تخفیف: 249000 تومان

پروژه‌ی تجزیه و تحلیل آب و هوا

 • نوع محصول: فایل ویدیویی
 • ارائه: علی محمدی
 • مدت: 40 دقیقه
 • نحوه دریافت: بلافاصله پس از پرداخت در ایمیل
 • قیمت اصلی: 119000 تومان
 • قیمت با تخفیف: 79000 تومان
وبینار علم داده

وبینار علم داده از شروع تا گرفتن پروژه

 • نوع محصول: فایل ویدیویی
 • ارائه: دکتر محمد فزونی
 • مدت: 2 ساعت
 • نحوه دریافت: بلافاصله پس از پرداخت در ایمیل
 • قیمت اصلی: 99000 تومان
 • قیمت با تخفیف: 79000 تومان

مباحثی در فضاهای هیلبرت

 • نوع محصول: کتاب
 • مولفین: دکتر محمد فزونی، دکتر سیدعلی کاظمی‌پور
 • صفحات: 385 صفحه
 • نحوه دریافت: بصورت پستی بعد از پرداخت
 • قیمت: 75000 تومان