برای دیدن عکس‌های جدیدتر از من می‌تونید از صفحه‌ای اینستاگرامم بازدید کنید. همچنین آدرس صفحه‌ی اینستاگرام علم‌داده که فعالیت‌ها و پست‌های علمی داخلش می‌زارم رو هم براتون گذاشتم.
حالشو ببرید 😎