علم داده
الهام عزیزافشاری

چگونه مسیر شغلی خود را در هوش مصنوعی بیابید و بسازید!

رشد سریع هوش مصنوعی منجر به افزایش سریع مشاغل هوش مصنوعی شده است و بسیاری از افراد در حال ایجاد مشاغل هیجان انگیز در این زمینه هستند. در این نوشته، اندرو اینگ در خصوص اینکه چگونه مسیر شغلی خودتان در هوش مصنوعی را بیابید و بسازید، صحبت می کند

بیشتر بخوانید

مدرسه زمستانی علم داده

یک فرصت استثنایی برای ورود به دنیای تک و تحلیل داده!