معرفی و نقد کتاب یا فیلم
دکتر محمد فزونی

شبی که ماه کامل شد

سه‌شنبه، 28 خرداد 1398: طبق معمول سه‌شنبه‌ها با اِلی به سینما رفتیم، فیلم “شبی که ماه کامل شد” شاهکاری دیگر از نرگس آبیار عزیز. قبل

بیشتر بخوانید