معرفی و نقد کتاب یا فیلم
دکتر محمد فزونی

شبی که ماه کامل شد

سه‌شنبه، 28 خرداد 1398: طبق معمول سه‌شنبه‌ها با اِلی به سینما رفتیم، فیلم “شبی که ماه کامل شد” شاهکاری دیگر از نرگس آبیار عزیز. قبل

بیشتر بخوانید

مدرسه زمستانی علم داده

یک فرصت استثنایی برای ورود به دنیای تک و تحلیل داده!