نکات و روش‌های نگارش پایان‌نامه‌
دکتر محمد فزونی

چند نکته در نگارش پایان‌نامه‌های ریاضی و جلسه‌ی دفاعیه

چند نکته در نگارش پایان‌نامه‌های ریاضی و جلسه دفاعیه در نوشتار اخیر قصد داریم چند نکته که در نگارش پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری

بیشتر بخوانید
نکات و روش‌های نگارش پایان‌نامه‌
دکتر محمد فزونی

پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد خود را چگونه تنظیم نمائیم؟

«این نوشته در تاریخ 17 اسفندماه 1400 بروزرسانی شد» مقدمات نگارش پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد: این‌روزها با توجه به گسترش چشم‌گیر آموزش عالی در کشورمان ایران،

بیشتر بخوانید