نگارش و ویرایش مقاله
دکتر محمد فزونی

قرار دادنِ مقاله در آرکایو (arXiv.org)

«این مقاله در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۱ بروزرسانی شد» مقدمه وب‌سایت arXive.org متعلق به کتابخانه دانشگاه کُرنل (Cornell University) که از قدیمی‌ترین و معتبرین دانشگاه‌های

بیشتر بخوانید