علم داده در فوتبال
کاربرد علم داده
امیر جلوگیر

علم‌ داده در فوتبال

در دهه‌ی گذشته و بخصوص سال‌های اخیر، استفاده از داده‌ها (data) و علم داده در همه‌ی ابعاد زندگیمان مطرح شده است. فوتبال نیز با توجه

بیشتر بخوانید