دوست عزیز

درخواست و اطلاعات شما با موفقیت ثبت گردید. موارد تکمیلی از طریق ایمیل، به حضورتان ارسال می‌گردد.

همراهی شما افتخار بزرگی برای تیم ماست.

به امید دیدارتان

 

ارادتمند

گروه علم داده

دکتر محمد فزونی