جهت دریافت سه قسمت اول دوره‌ی مبانی مهندسی داده با کلاد آمازون از لینک زیر اقدام نمائید: