دوست عزیز

قدردان اعتمادتان هستیم. در اولین فرصت، و پس از بررسی اولیه توسط کارشناسان تیم ما، هماهنگی‌های لازم با شما (از طریق ایمیل یا تلفن) صورت می‌گیرد. 

 

ارادتمند

دکتر محمد فزونی

مدرسه زمستانی علم داده

یک فرصت استثنایی برای ورود به دنیای تک و تحلیل داده!