خوش آمدید!

عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
عزیزافشاری هستم. کارشناس ارشد تحقیق در عملیات و مدتی هست که با افتخار پیوستم به گروه علم داده، دکتر محمد فزونی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است