خوش آمدید!

عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
عزیزافشاری هستم. کارشناس ارشد تحقیق در عملیات و مدتی هست که با افتخار پیوستم به گروه علم داده، دکتر محمد فزونی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

مدرسه زمستانی علم داده

یک فرصت استثنایی برای ورود به دنیای تک و تحلیل داده!