سوال: یک سوال داشتم اینکه در هفته 10 فیلم های آموزشی الویت استفاده از جدول ها بر اساس تعداد sample ها هست یا بر اساس وجودیا عدم وجود population variance ?

مثلا اگر در یک مسئله تعداد samle space  برابر 40 شد و population variance هم نداشتیم و یا … از کدام table می توان استفاده کرد.(جلسه  A10 ,B10)

پاسخ: که واریانس جامعه مشخص نیست و نمونه‌ی ما بیشتر از ۳۰ عضو داشته باشد، با فرض نرمال بودن، از  z-test استفاده می‌کنیم و واریانس نمونه رو بعنوان تخمینی از واریانس جامعه در نظر می‌گیریم. حالتهای دیگری که در ویدیوها مطرح نشدند، عموماً در دنیای واقعی ظاهر نخواهند شد. حتی همین‌ها هم خیلی‌هاش تنها برای فهم و درک مطلب هستند. چون اون بیرون در اکثر مواقع تعداد نمونه‌ها خیلی خیلی از ۳۰ بیشتر هست.