سوال: تنها تفاوتی که بین جواب خودم با پاسخ درج شده در فایل ارسالی دیدم، مربوط به قست آخر بود.

چرا احتمال دچار نبودن به مننژیت به شروط مربوطه محاسبه شده؟

پاسخ نهایی به صورت بازه ای از اعداده؟

پاسخ: اون نماد <> نشون دهنده‌ی بازه نیست، در واقع یک زوج مرتب هست که بخش اول احتمال ابتلای شخص به مننژیت با اون دو شرط هست و قسمت دوم احتمال عدم ابتلا به مننژیت با شرایط مذکور.