سوال: چرا برای حل سوال نامبرده از تغییرات(ترتیب) استفاده شده؟

مگر در این سوال در حالت بدون تکرار، ترتیب گزینش رنگ ها نقشی در عمل دارد؟

روش حل بنده با استفاده از فرمول ترکیب بود چرا که گمان می کردم حل آن مانند سوالات بسیاری باشد که ترتیب در آن اهمیتی ندارد(نظیر سوال انتخاب سه کارمند از بین ده فرد برای ارائه شرکت که در ویدیوهای آموزشی تدریس شد)

پاسخ: ببین ما ۷ تا اتاق داریم. یعنی ۷ خونه‌ی متفاوت داریم که باید رنگ بشه، مثلاً اتاق۱، اتاق۲ الی اتاق۷. نه تا هم رنگ داریم. پس اتاق اول ۹ حالت، دومی ۸ حالت الی آخر. پس ترتیب مهمه.