سؤال: سلام آقای دکتر روزتون بخیر. من کامل متوجه نشدم چرا موقع ساختن دامی وریبل دراپ نکردن یکیشون موجب multicollinearity میشه؟

پاسخ: فرض کن یک ستون از داده‌های کتگوریکال داریم با سه مقدار مختلف. از روی این ستون، سه تا دامی وریبل می‌سازیم. اگر هر سه ویژگی جدید اضافه شده رو در مدل بیاریم، کار خراب میشه. چون رفتار متغیر سوم کاملاً وابسته است به رفتار دوتایی قبلی. چرا؟ چون اگر مقدار متغیر اول و دوم صفر باشند، سومی قطعاً باید یک باشه. پس این وابستگی بین متغیرهای جدید اضافه شده رو با حذف یکی از متغیرها از بین می‌بریم