سؤال: سلام در ارتباط با بحث دامی ها تو مسئله تاثیر حضور در کلاس و نمره چی پی ای ما به حضور عدد یک نسبت دادیم و عدم حضور صفر، برای مسئله ی قیمت ماشین ستون نوع موتور که شامل ، بنزین و گازوئیل و… می شه اینجا باید به ترتیب خاصی بهشون عدد نسبت بدیم ؟

پاسخ:  نه نیاز به رعایت ترتیب نیست. فقط در ستونی که مثلاً مقدار بنزین درست هست، عدد ۱ رو تخصیص می‌دیم و اگر بنزینی نباشه طبیعتاً صفر. اگر گازوییل باشه، عدد ۱ نباشه صفر و الی آخر.

ادامه سؤال: اگه داخل ستون ما چهار ولیو کتگوریکال داشته باشیم چطور ؟ همین ستون نوع موتور که در مسئله ماشین دست دو  بررسی کردین همینطور بود . شما گفتین بنزین باشه یک میزاریم اگه نباشه صفر، اما سطری که مثلن بنزین نیس جاش گازوئیل نوشته یا گاز نوشته …اینارو صفر میزاریم ؟ فقط به بنزین مقدار یک می دیم ؟

ادامه پاسخ: در این حالت سه ستون جدید باید ایجاد کنیم، مثلاً بنزین، گازوئیل، برقی که اگر برای یک از ردیفها، ماشین بنزینی بود، فقط در ستون بنزین 1 داریم و مابقی صفر. حالا تکلیف چهارمین حالت چی میشه؟ اگر برای یک ردیف، هر سه (یعنی بنزین، گازوئیل، برقی) برابر با صفر شوند یعنی حالت چهارم رخ داده؛ یعنی ماشین ما از این سه نوع نیست و قطعاً باید از نوع چهارم باشد.