سوال: من این تمرین رو در ابتدا به این صورت که تصویرش رو ارسال کردم نوشتم چون خیلی ساده بود نسبت به کدهایی که در نت بود خواستم بپرسم که در این حد کفایت میکنه و قابل قبوله؟

پاسخ: آره کفایت می‌کنه فقط در قسمت آخر شرط مخالف صفر بودن y رو باید بزارید تا با خطای منطقی مواجه نشید