👌👏

آره کفایت می‌کنه فقط در قسمت آخر شرط مخالف صفر بودن y رو باید بزارید تا با خطای منطقی مواجه نشید