می‌تونی بحث درباره‌ی هلن کلر؛ داستانی فراتر از موفقیت‌های معمولی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد؟! فقط آدرس ایمیلت رو در کادر زیر بنویس و تمام!